Visie

Een persoon kan geen groot verschil maken. Het is niet zo dat je zelf een einde kunt maken aan de consumptiemaatschappij door anders te gaan leven. Zelfs wanneer je heel de straat of heel de buurt kunt mobiliseren, zal het effect klein zijn wanneer het op mondiale schaal bekeken wordt. We hebben verschillende initiatieven gezien en gesteund, maar uit onze eigen ervaring weten we inmiddels dat het beter is om de aanpak anders op te zetten.
Zodra een persoon een verandering maakt, is de verandering klein. Wanneer die persoon echter de eigenaar is van een grote fabriek met veel productie, dan zijn er veranderingen mogelijk die op wereldniveau zichtbaar zijn. Dat is precies waar wij ons hard voor willen maken. Die grote bedrijven hebben namelijk vaak echt wel door dat zij veranderingen door moeten voeren, maar de kostenplaatjes die eraan verbonden zijn, zijn vaak zo schrikbarend dat zij de plannen vaak moeten laten schieten.

Kapitaal aanwerven

Ons platform is erop gericht om de mensen met kleine investeringen samen te brengen (vandaar ‘Conference’ in de naam van ons platform), zodat deze gestapelde investeringen samen een substantieel bedrag kunnen vormen waar de ondernemers ook echt iets mee kunnen. Je kunt denken aan andere manieren van produceren, waarbij minder uitstoot vrijkomt, maar we hebben gemerkt dat de bedrijven vooral op andere vlakken resultaten willen behalen. Produceren en minder afval hebben is een goede doelstelling, net als het terugbrengen van het energieverbruik door aanpassingen te doen in de hallen en de loodsen.
We mogen niet vergeten dat duurzamer produceren op veel manieren vorm kan krijgen. Om duidelijk te maken waar je in kunt investeren, hebben we alle bedrijven gevraagd om zo duidelijk mogelijk op te stellen waar zij de investeringen voor willen gebruiken en het effect dat zij hiermee denken te bereiken. Op die manier weet je als consument of particulier investeerder direct ook wat je kunt verwachten en wat er met het geld gebeurt. Aangezien er belastingvoordeel verbonden is aan het duurzaam investeren, wordt elke euro die je investeert overigens ook nog eens meer waard.

Bundelen van het aanbod

Uit gesprekken met andere initiatiefnemers is gebleken dat de meeste platformen die deze instelling of visie hadden, stuk zijn gelopen op het feit dat er nooit een groter bedrag beschikbaar gekomen is. We hebben hier veel onderzoek naar gedaan omdat wij dit wilden voorkomen. Daarom moeten alle bedrijven bij ons exact aangeven waar zij het geld voor willen gebruiken. Daarnaast hebben we een unieke feature op het platform gebruikt. Het aanbod van geld kan gebundeld worden. Stort je een tientje om een bepaald project mogelijk te maken, dan krijg je een unieke code. Die code kun je doorsturen naar vrienden of delen op de sociale media om zo extra geld te werven voor het project. Door het bundelen van het aanbod hebben we sneller bepaalde investeringen rond gekregen, zonder dat de ondernemingen lang hebben moeten wachten. Daarmee weten we dat ons platform resultaten zal laten zien die nog nergens anders getoond konden worden.